Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
29.11.2023 Dohoda č. 23/25/010/80
242023
0.00 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
15.11.2023 Kúpna zmluva
232023
140.47 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
detail
09.11.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.10/2017
222023
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s.
Bôrická cesta1960, 010 57 Žilina
detail
30.10.2023 Zmluva o dielo
212023
149,130.97 Eldas, s.r.o.
Podhorie 164, 013 18 Lietava
detail
27.10.2023 Zmluva o termínovanom úvere č. 126/002/23
202023
30,000.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
02.10.2023 Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl, zákona č 40/1964 Zb. Občianský zákonník
192023
593.74 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12, 01001 ŽIlina
detail
20.09.2023 Zmluva o dielo 18/2023
182023
61,221.68 BROZ STAV , s.r.o.
Rosina 207, 013 22 Rosina
detail
01.09.2023 Kúpna zmluva č.202325
172023
0.00 GO-BO z.p. Kubala Bohuš
Dolná Tižina 286, 01304 Dolná Tižina
detail
30.08.2023 Kúpna zmluva
162023
1,200.00 Jaroslav Capek, Danka Capková
Hlinská 11, 010 01 ŽIlina
detail
24.08.2023 Kúpna zmluva
152023
0.00 Peter Hulín, Predajňa Mäso - údenín
Májová 281/43, 013 11 Liet. Lúčka
detail
21.08.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
142023
0.00 DOXX . Stravné lístky, spol. s.r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
detail
03.08.2023 Zmluva o Elektronickej identite č.ESC0000023761
132023
6.00 Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
detail
17.07.2023 Zmluva o poskytnutí finančného prostriedkov
122023
1,500.00 Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 81108 Bratislava - Staré mesto
detail
30.06.2023 Zmluva (o NFP) - č. IROP-Z302091CYN9-91-10
112023
10,400.00 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
detail
26.06.2023 Dohoda o vystavovaní a zasielaní elektronických faktúr
102023
0.00 T +T, a.s.
Andreja Kmeťa, 010 01 Žilina
detail
02.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníkaa
92023
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3
detail
26.04.2023 Zmluva o dielo č. 8/OK/P/2023
82023
12,661.69 BROZ STAV s.r.o.
Rosina 207
detail
28.03.2023 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
72023
1,300.00 Ing. Jozefína Smolková, štatutárny audítor
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail
16.03.2023 DOHODA č. 23/25/060/1
52023
4,564.28 Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M: Hurbana 16, 010 01 ŽIlina
detail
16.03.2023 DOHODA č. 23/25/060/3
62023
3,423.20 Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M: Hurbana 16, 010 01 ŽIlina
detail
23.02.2023 Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 29.06.2016
42023
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
17.02.2023 Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
32023
0.00 BROS Computing, .s.r.o.
Kolmá 169/140, 010 03 Žilina
detail
07.02.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
22023
149,242.80 Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
detail
01.02.2023 Darovacia zmluva
12023
200.00 Rímskokatolícky farský úrad
Filiálka Porúbka
detail
14.12.2022 Zmluva o dielo č.21/2022
212022
40.00 Adrián Laluha
Turie 416, 013 12 Turie
detail
13.12.2022 Zámenná zmluva
192022
0.00 Stanislav Koleno
Porúbka , 141, 013 11 Porúbka
detail
13.12.2022 Kúpna zmluva
202022
100.00 Obec Lietava
Lietava 146, 013 18 Lietasva
detail
23.11.2022 DOHODA č. 22/25/054/172
172022
553.60 Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M: Hurbana 16, 010 01 ŽIlina
detail
23.11.2022 Darovacia zmluva
182022
0.00 Štatistický úrad Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
detail
25.10.2022 DOHODA č. 22/25/010/66
162022
0.00 Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M: Hurbana 16, 010 01 ŽIlina
detail
29.09.2022 Darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964
152022
106.64 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 1 Žilina
detail
05.09.2022 Kúpna zmluva
142022
0.00 Peter Hulín, Predajňa Mäso - údenín
Májová 281/43, 013 11 Liet. Lúčka
detail
31.08.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
132022
0.00 BROZ STAV s. r. o.
Rosina 207, 013 22 Rosina
detail
14.07.2022 Nájomná zmluva č.6453/2022
122022
150.41 Slovenská republika v zastúpení správe Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
detail
11.06.2022 Darovacia zmluvbaKRHZ-ZA-VO-302-034/2022
112022
0.00 Slovenská republika . Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
31.05.2022 Zmluva o dielo č.10/2022
102022
149,658.60 BROZ STAV s.r.o.
Rosina 207, 013 22 Rosina
detail
27.05.2022 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
82022
0.00 ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
detail
27.05.2022 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
92022
0.00 ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
detail
16.05.2022 Zmluva č. 1422 144 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
72022
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
20.04.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
62022
0.00 T-MAPY s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
11.04.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02189
52022
2,000.00 Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
detail
31.03.2022 Dohoda č. 22/25/060/12 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - knižnica
32022
4,218.16 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
31.03.2022 Dohoda č. 22/25/060/73 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na rok 2022 - šj
42022
3,163.64 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
01.03.2022 Zmluva č. 2/2022 - Darovacia zmluva podľa VZN 2/2020
22022
200.00 Rímskokatolícky farský úrad, filiálka Porúbka
filiálka Porúbka
detail
28.02.2022 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
12022
1,275.00 Ing. Jozefína Smolková, štatutárny audítor
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail
01.12.2021 Zámenná zmluva
272021
0.00 Milan Repáň, Zdenka Repáňová
Stodolova 3432/6, 01 15 Žilina
detail
12.11.2021 Zámenná zmluva
262021
880.00 Lysá Miriam
Porúbka 44
detail
02.11.2021 Dohoda č. 21/25/012/30
242021
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
02.11.2021 Dohoda č. 21/25/010/35
252021
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
14.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie
212021
96.00 Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
14.10.2021 Kúpna zmluva
222021
0.00 Coop Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
detail
14.10.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
232021
0.00 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
30.09.2021 Kúpna zmluva č. 202125
202021
0.00 GO-BO z.p. Kubala Bohuš
Dolná Tižina 286 013 04
detail
23.09.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení združenia obcí
192021
0.00 Obec Podhorie, Obec Lietava, Obec Lietavská Svinná - Babkov, Obec Lietavská Lúčka, Obec Turie
Podhorie, Lietava, Lietavská Svinná - Babkov, Lietavská Lúčka, Turie
detail
22.09.2021 Darovacia zmluva č. 3/2021 podľa VZN 2/2020
182021
200.00 Jednota dôchodcov Slovenska
Porúbka
detail
02.09.2021 Kúpna zmluva
172021
0.00 GO-BO z.p. Kubala Bohuš
Dolná Tížina 286, 013 04
detail
01.09.2021 Kúpna zmluva č.6453/2021
162021
0.00 Peter Hulín, Predajňa Mäso - údenín
Májová 281/43, 013 11 Liet. Lúčka
detail
25.08.2021 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1814/2013
152021
140.00 MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica
detail
21.08.2021 Darovacia zmluva č. 2/2021 podľa VZN 2/2020
142021
200.00 Klub Slovenských turistov
Porúbka
detail
03.08.2021 Darovacia zmluva č. 1/2021 podľa VZN 2/2020
132021
200.00 Rímskokatolická farský úrad
Filiálky Porúbka
detail
01.07.2021 Kúpna zmluva č.6453/2021
122021
10,189.06 Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
detail
01.06.2021 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
112021
0.00 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
detail
10.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
92021
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
10.05.2021 Zmluva o kontrolnej činnosti
102021
120.00 Miroslav Jančařík
Limbová 19, 010 07 Žilina
detail
06.05.2021 Zmluva č. 333/6462/2021
82021
0.00 Slovenská republika - Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
detail
18.03.2021 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-63-015/2021
72021
0.00 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
17.03.2021 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
62021
1,250.00 Ing. Jozefína Smolková, štatutárny audítor
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail
15.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
52021
0.00 ŠÚ Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
detail
01.03.2021 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
42021
0.00 Ing. Vladimír Šinák
Bajkalská č.25, 821 01 Bratislava
detail
12.02.2021 Dodatok ku zmluve o zneškodňovaní odpadu
32021
0.00 Mittelham s.r.o.
Do parku 448/8, 010 03 Žilina
detail
22.01.2021 Zmluva o spolupráci
22021
0.00 Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
20.01.2021 Zmluva o dielo
12021
0.00 METTELHAM, s.r.o.
Do parku 448/8, 010 03 Žilina
detail
28.12.2020 Zmluva o dielo
272020
30.00 Družstvo Brezová
Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina
detail
18.12.2020 Zmluva o výpožičke
242020
0.00 ŠÚ SR
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
detail
18.12.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie
252020
0.00 Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3
detail
18.12.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04293
262020
2,000.00 Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mesto
detail
14.12.2020 Dohoda č. 20/25/54X/85 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"
232020
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
01.12.2020 Kúpno-predajná zmluva
222020
310.00 Ladislav Zvarik
Na Rybníkoch 363, 013 03 Varín
detail
18.11.2020 Dohoda č. 20/25/012/42
202020
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
18.11.2020 Dohoda č. 20/25/010/74
212020
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
14.10.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
182020
0.00 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
14.10.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
192020
0.00 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
detail
31.08.2020 Kúpna zmluva
162020
0.00 Peter Hulín, Predajňa Mäso - údeniny
Májová 281/4, 01311 Lietavská Lúčka
detail
31.08.2020 Kúpna zmluva
172020
0.00 GO-BO z.p. Kubala Bohuš
Dolná Tížina 286, 013 04
detail
27.08.2020 Nájomná zmluva č. 14/6453/2020
142020
1,717.70 Slovenská republika, v zastúpení Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
detail
27.08.2020 Kúpna zmluva č. 15/6453/2020
152020
2,429.42 Slovenská republika, v zastúpení Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
detail
27.07.2020 Dodatok č.1
132020
0.00 BROZ STAV, s.r.o.
Rosina 207, 013 11 Rosina
detail
26.06.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie
112020
900.00 Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3
detail
26.06.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
122020
630.00 Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3
detail
16.06.2020 Zmluva o dielo č. 10/2020
102020
30,242.41 BROZ STAV s.r.o.
Rosina 207, 013 22 Rosina
detail
15.04.2020 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
92020
0.00 Mária Dudášová
Jedlíková 15, 010 15
detail
31.03.2020 Zmluva č. 1420 355 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
82020
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
20.03.2020 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
72020
1,173.00 Ing. Jozefína Smolková, štatutárny audítor
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail
27.02.2020 ZMluva č. PHZ-OPK1-2019-002861
62020
11,038.77 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova ulica č.2. , 812 72 Bratislava
detail
21.02.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-174/2020
52020
107,664.00 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
10.02.2020 Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
42020
2,293.13 NATUR- PACK, a.s.
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
detail
15.01.2020 Darovacia zmluva uzavretá podľa úst. § 628 Obč. zákonníka medzi zmluvnými stranami
32020
133.00 Rímskokatolický farský úrad
Filiálka Porúbka
detail
14.01.2020 Darovacia zmluva uzavretá podľa úst. § 628 Obč. zákonníka medzi zmluvnými stranami
22020
133.00 KST
Porúbka
detail
13.01.2020 Darovacia zmluva uzavretá podľa úst. § 628 Obč. zákonníka medzi zmluvnými stranami
12020
133.00 Základná organizácia JDS
Porúbka
detail
20.12.2019 Zmluva o dielo č. 21/2019
212019
0.00 Agro-dvor Michal Mikušík
M.Chmeliara č. 25, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
« späť 1 2 3 ďalej »