Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
18.12.2018 Dohoda rekapitulácie preddavkových platieb a vyúčtovacích faktúr
382018
0.00 Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
10.12.2018 Dohoda o výpožičke
372018
0.00 Obec Lietava
Lietava 146 , 013 18 Lietava
detail
07.12.2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
362018
0.00 MAPA Slovakia DIGITAL, s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
28.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
352018
8,000.00 Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
detail
19.11.2018 Zmluva o dielo č. 34/2018 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
342018
25.00 Agro - dvor Michal Mikušík
M. Chmeliara č. 25, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
08.11.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
332018
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
detail
26.10.2018 Zmluva o nájme reklamnej plochy podľa § 663 a nasl. zákona č.. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v znení neskorších predpisov
322018
828.00 Radoslav Bitušiak B+B
Višňové 116, 013 23 Višňové
detail
19.10.2018 darovacia zmluva uzatvorená na základe § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník
312018
316.42 Nadácia spoločne pre región
Framborská 12 , 01 01 Žilina
detail
18.10.2018 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
302018
20.00 4NAT , s.r.o.
Gaštanová 1008/27 , 014 01 Bytča
detail
11.10.2018 Zmluva o dielo č. 29/2018 uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
292018
9,745.05 Veríme v zábavu , s.r.o.
Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
detail
08.09.2018 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
282018
0.00 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
detail
07.09.2018 Zmluva o poskytnutí grantu
272018
2,000.00 Nadácia Pontis, Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
detail
03.09.2018 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2018/2019
262018
0.00 LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
detail
01.09.2018 Kúpna zmluva
252018
0.00 GO-BO z.p. Kubala Bohuš
Dolná Tížina 286, 013 04
detail
14.08.2018 Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.07.2018
242018
921.07 Stavbau, s.r.o.
K Cintorínu 651, 010 04 Žilina - Bánová
detail
07.08.2018 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201806630
232018
36.00 Disig, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
detail
17.07.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
222018
0.00 MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
detail
16.07.2018 Zmluva o dielo
212018
31,583.03 STAVBAU, s.r.o.
K Cintorínu 651, 010 04 Žilina
detail
13.07.2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000787-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MVSR
202018
30,000.00 Ministerstvo vnútra SR
Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
detail
10.07.2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v platnom znení
192018
1,450.00 Ing. Michal Hodoň, PhD., Ing. Katarína Hodoňová, PhD., Dušan Bury
Porúbka 198, Porúbka 198, Porúbka 128
detail
03.07.2018 Zmluva o dielo č. 18/2018 uzatvorená v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
182018
9,829.05 Veríme v zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
detail
20.06.2018 Zmluva o termínovanom úvere č. 02/007/16 - Dodatok č. 1
172018
20,000.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
14.06.2018 Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu
162018
0.00 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
24.04.2018 Kúpna zmluva č. KZ 2018/ZA 021
152018
0.00 CHRIEN, spol. s.r.o.
Lieskovská cesta č.13
detail
16.04.2018 Zmluva č. 148 476 o posktnutí dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
142018
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3
detail
12.04.2018 Nájomná zmluva č. NDS 30201/NZ+VB-176/2017/Porúbka/1856/DPP/V611-00
132018
36.26 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
detail
14.03.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
122018
280.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
detail
09.03.2018 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
112018
0.00 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
detail
06.03.2018 Zmluva o spolupráci
102018
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
02.03.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
92018
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
26.02.2018 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve č.1009/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
82018
0.00 Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
detail
15.02.2018 Zmluva č. 7/2018 o poskytnutí dotácie
72018
350.00 Základná škola v Lietavskej Lúčke
Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
14.02.2018 Darovacia zmluva č.4/2018
42018
133.00 Klub Slovenských turistov v Porúbke
013 11 Lietavská Lúčka
detail
14.02.2018 Darovacia zmluva č.5/2018
52018
133.00 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Porúbke
Porúbka, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
14.02.2018 Darovacia zmluva č.6/2018
62018
133.00 Rímskokatolícky farský úrad
Filiálka Porúbka
detail
05.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby
32018
90.00 BENMAR, s.r.o.
Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
detail
19.01.2018 Dohoda o výpožičke
22018
0.00 Obec Lietava
Lietava 146, 013 11 Lietava
detail
16.01.2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
12018
987.00 Ing. Jozefína Smolková, štatutárny audítor, č. licencie 232
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail
22.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
272017
10,000.00 Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
detail
18.12.2017 Zmluva o zriadení Združenia obcí Rajecká cyklotrasa
262017
0.00 Mesto Žilina, Mesto Rajecké Teplice, Obec Lietavská Lúčka
Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, Námestie SNP 29/1, 013 13, Cementárska 3, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
20.11.2017 Zmluva o dielo č. 25/2017 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zíkonníka
252017
25.00 Agro-dvor Michal Mikušík
M.Chmeliara č.25, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
27.09.2017 Nájomná zmluva č. 00950/2017-PNZ-P40240/17.00
242017
40.00 Slovenský pozemkový fond
Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
detail
26.09.2017 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre škoský rok 2017/2018
232017
0.00 LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
detail
25.09.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17 - 513 - 02392
212017
1,400.00 Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava- Staré Mesto
detail
25.09.2017 Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č.2017012
222017
0.00 Organika s.r.o.
Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany
detail
04.09.2017 Kúpna zmluva č.201725
202017
0.00 GO - BO z.p.
Dolná Tižina 286
detail
31.08.2017 Kúpna zmluva
192017
0.00 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
detail
30.08.2017 Zmluva o bežnom účte
172017
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
30.08.2017 Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW
182017
89.00 Verejná informačná služba, spol. s r.o.
Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
detail
26.08.2017 Zmluva o bežnom účte
162017
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
25.08.2017 Zmluva o dielo, preprava a zneškodňovanie odpadu, 200108 a 200125
152017
0.00 Odvoz odpadu
Do parku 8, 010 03 Žilina
detail
04.08.2017 Zmluva o dielo
142017
46,072.19 STAVBAU, s.r.o.
K Cintorínu 651, 010 04 Žilina
detail
25.07.2017 Dohoda č. 33/2017/ § 54/ ( 50+ )
132017
281.60 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
04.07.2017 Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č. 01/2014 o zbere, preprave a likvidácii komunálneho odpadu
122017
0.00 T + T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
22.06.2017 Zmluva o založení združenia obcí
112017
0.00 Obec Podhorie, Obec Lietava, Obec Lietavská Lúčka, Obec Turie, Obec Lietavská Svinná, Obec porúbka
Podhorie, Lietava, Lietavská Lúčka, Turie, Lietavská Svinná, Porúbka
detail
14.06.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena č.10/2017
102017
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
30.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
92017
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
03.05.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
82017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8
detail
21.04.2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Porúbka_01
72017
330.00 MAPA Slovakia Digital s. r. o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
20.04.2017 Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
62017
0.00 MAPA Slovakia Digital s. r. o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
14.02.2017 Darovacia zmluva č.5/2017
52017
133.00 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Porúbka
detail
13.02.2017 Darovacia zmluva č.4/2017
42017
133.00 Klub Slovenských turistov
Porúbka
detail
10.02.2017 Darovacia zmluva č.3/2017
32017
133.00 Rímskokatolícky farský úrad
Filiálka Porúbka
detail
06.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
22017
200.00 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera
Smreková 39, 010 07 Žilina
detail
19.01.2017 Zmluiva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie
12017
750.00 Základná škola v Lietavskej Lúčke
Skalka 34
detail
08.12.2016 Zmluva o združenej dodávke plynu
182016
0.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
07.12.2016 Zmluva o termínovanom úvere č. 02/007/16
172016
60,000.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
01.12.2016 Zmluva o dielo č. 01/2016/STAVBAU/Porúbka
162016
0.00 STAVBAU, s.r.o.
K cintorínu 651, 010 04 Žilina- Bánová
detail
25.11.2016 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 13/2015 zo dňa 02.03.2016
152016
0.00 MIKOMIX, spol. s.r.o.
Družínska 897, 013 22 Rosina
detail
24.11.2016 Zmluva o združenej dodávke plynu
142016
0.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
09.11.2016 Zmluva o dielo č. 12/2016
132016
25.00 Agro-dvor Michal Mikušík
M. Chmeliara č.25, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
30.08.2016 DOHODA č.54/2016/§ 54 - CzKN
122016
22,982.61 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
30.06.2016 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 13/2015
112016
0.00 MIKOMIX, spol. s r.o.
Družínska 897, 013 22 Rosina
detail
24.06.2016 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
102016
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
09.06.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
92016
644.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail
07.06.2016 Zmluva o dielo
82016
12,027.98 Igor Kalamár
Stráňavy 260, 013 25 Stráňavy
detail
11.04.2016 Zmluva č.7/2016 o poskytnutí dotácie
72016
950.00 Základná škola v Lietavskej Lúčke
Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
31.03.2016 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 13/2015
62016
0.00 MIKOMIX,spol. s.r.o.
Družínska 897,01322 Rosina
detail
30.03.2016 Zmluva o dielo č.13/2015
52016
170,491.17 MIKOMIX, spol. s r. o.
Družínska 897, 01322 Rosina
detail
08.03.2016 Darovacia zmluva č.4/2015
42016
133.00 Rímskokatolícky farský úrad
Filiálka Porúbka
detail
22.02.2016 DOHODA č.7/2016/§ 54 -ŠnZ
32016
4,918.50 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
12.02.2016 Zmluva o pripojení do distribučnej siete
22016
0.00 SPP - distribúcia, a. s.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
detail
11.02.2016 Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácie
12016
250.00 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera
Smreková 39,010 07 Žilina
detail
31.12.2015 ZMUVA O UZAVRETÍ BUDUCEJ ZMLUVY
202015
0.00 NATUR - PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
31.12.2015 Darovacia zmluva č. 21/2015
212015
133.00 Klub Slovenských turistov v Porúbke
01311 Lietavská Lúčka
detail
23.12.2015 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu (č.19/2015)
192015
0.00 Mesto Žilina
MsÚ Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
detail
08.12.2015 Darovacia zmluva č.18/2015
182015
133.00 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Porúbke
Porúbka, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
04.12.2015 Zmluva o dielo č.16/2015
162015
25.00 Agro-dvor Michal Mikušík
M.Chmeliara č.25 013 11 Lietavská Lúčka
detail
04.12.2015 Zmluva o dielo č.07/2015
172015
11,047.92 GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 72, 010 01 Žiliuna
detail
08.10.2015 Zmluva o dielo číslo: ZoD č. 02/2015
152015
19,600.73 KAMIMAX, spol. s r. o.
Šuja 23, 015 01 Šuja
detail
25.09.2015 Dodatok č.1 k Zmluve o prípojení k Informačnému systému Dátového centrá obcí a miest číslo ZLP-2014-0436/OPIS
1201501
0.00 Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
14.09.2015 Zmluva o poskytovaní služieb
142015
0.00 EuroPro Slovensko, n.o.
Na kopci 652/3, 010 01 Žilina
detail
02.09.2015 DOHODA číslo 63/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
132015
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
14.08.2015 Zmluva o združenej dodávke plynu
122015
0.00 Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
06.08.2015 Nájomná zmluva č. 30204/NZ-1/2015/Porúbka/0130/Axioma
112015
337.92 Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
detail
15.07.2015 Zmluva č. 0523/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
102015
132,000.00 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
detail
09.07.2015 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacih roľníkov
92015
0.00 Sociálna poisťovňa
A. Bernoláka 53, 010 01 Žilina
detail
03.07.2015 Zmluva o dielo č.03072015 podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka
82015
3,000.00 Ing. arch. Pavol Mikoláš ARCHPRO
Rosina 563, 013 22 Rosina
detail
25.06.2015 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb uzatvorenej dňa 09.09.2014
72015
400.00 Ing. Jozefína Smolková - EkoKONT
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail
11.05.2015 Zmluva o bežnom účte
62015
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
« späť 1 2 ďalej »