Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
18.12.2017 Zmluva o zriadení Združenia obcí Rajecká cyklotrasa
262017
0.00 Mesto Žilina, Mesto Rajecké Teplice, Obec Lietavská Lúčka
Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, Námestie SNP 29/1, 013 13, Cementárska 3, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
20.11.2017 Zmluva o dielo č. 25/2017 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zíkonníka
252017
25.00 Agro-dvor Michal Mikušík
M.Chmeliara č.25, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
27.09.2017 Nájomná zmluva č. 00950/2017-PNZ-P40240/17.00
242017
40.00 Slovenský pozemkový fond
Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
detail
26.09.2017 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre škoský rok 2017/2018
232017
0.00 LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
detail
25.09.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17 - 513 - 02392
212017
1,400.00 Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava- Staré Mesto
detail
25.09.2017 Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č.2017012
222017
0.00 Organika s.r.o.
Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany
detail
04.09.2017 Kúpna zmluva č.201725
202017
0.00 GO - BO z.p.
Dolná Tižina 286
detail
31.08.2017 Kúpna zmluva
192017
0.00 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
detail
30.08.2017 Zmluva o bežnom účte
172017
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
30.08.2017 Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW
182017
89.00 Verejná informačná služba, spol. s r.o.
Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
detail
26.08.2017 Zmluva o bežnom účte
162017
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
25.08.2017 Zmluva o dielo, preprava a zneškodňovanie odpadu, 200108 a 200125
152017
0.00 Odvoz odpadu
Do parku 8, 010 03 Žilina
detail
04.08.2017 Zmluva o dielo
142017
46,072.19 STAVBAU, s.r.o.
K Cintorínu 651, 010 04 Žilina
detail
25.07.2017 Dohoda č. 33/2017/ § 54/ ( 50+ )
132017
281.60 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
04.07.2017 Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č. 01/2014 o zbere, preprave a likvidácii komunálneho odpadu
122017
0.00 T + T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
22.06.2017 Zmluva o založení združenia obcí
112017
0.00 Obec Podhorie, Obec Lietava, Obec Lietavská Lúčka, Obec Turie, Obec Lietavská Svinná, Obec porúbka
Podhorie, Lietava, Lietavská Lúčka, Turie, Lietavská Svinná, Porúbka
detail
14.06.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena č.10/2017
102017
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
30.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
92017
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
03.05.2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
82017
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8
detail
21.04.2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Porúbka_01
72017
330.00 MAPA Slovakia Digital s. r. o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
20.04.2017 Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
62017
0.00 MAPA Slovakia Digital s. r. o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
14.02.2017 Darovacia zmluva č.5/2017
52017
133.00 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Porúbka
detail
13.02.2017 Darovacia zmluva č.4/2017
42017
133.00 Klub Slovenských turistov
Porúbka
detail
10.02.2017 Darovacia zmluva č.3/2017
32017
133.00 Rímskokatolícky farský úrad
Filiálka Porúbka
detail
06.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
22017
200.00 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera
Smreková 39, 010 07 Žilina
detail
19.01.2017 Zmluiva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie
12017
750.00 Základná škola v Lietavskej Lúčke
Skalka 34
detail
08.12.2016 Zmluva o združenej dodávke plynu
182016
0.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
07.12.2016 Zmluva o termínovanom úvere č. 02/007/16
172016
60,000.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
01.12.2016 Zmluva o dielo č. 01/2016/STAVBAU/Porúbka
162016
0.00 STAVBAU, s.r.o.
K cintorínu 651, 010 04 Žilina- Bánová
detail
25.11.2016 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 13/2015 zo dňa 02.03.2016
152016
0.00 MIKOMIX, spol. s.r.o.
Družínska 897, 013 22 Rosina
detail
24.11.2016 Zmluva o združenej dodávke plynu
142016
0.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
09.11.2016 Zmluva o dielo č. 12/2016
132016
25.00 Agro-dvor Michal Mikušík
M. Chmeliara č.25, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
30.08.2016 DOHODA č.54/2016/§ 54 - CzKN
122016
22,982.61 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
30.06.2016 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 13/2015
112016
0.00 MIKOMIX, spol. s r.o.
Družínska 897, 013 22 Rosina
detail
24.06.2016 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
102016
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
09.06.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
92016
644.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail
07.06.2016 Zmluva o dielo
82016
12,027.98 Igor Kalamár
Stráňavy 260, 013 25 Stráňavy
detail
11.04.2016 Zmluva č.7/2016 o poskytnutí dotácie
72016
950.00 Základná škola v Lietavskej Lúčke
Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
31.03.2016 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 13/2015
62016
0.00 MIKOMIX,spol. s.r.o.
Družínska 897,01322 Rosina
detail
30.03.2016 Zmluva o dielo č.13/2015
52016
170,491.17 MIKOMIX, spol. s r. o.
Družínska 897, 01322 Rosina
detail
08.03.2016 Darovacia zmluva č.4/2015
42016
133.00 Rímskokatolícky farský úrad
Filiálka Porúbka
detail
22.02.2016 DOHODA č.7/2016/§ 54 -ŠnZ
32016
4,918.50 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
12.02.2016 Zmluva o pripojení do distribučnej siete
22016
0.00 SPP - distribúcia, a. s.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
detail
11.02.2016 Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácie
12016
250.00 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera
Smreková 39,010 07 Žilina
detail
31.12.2015 ZMUVA O UZAVRETÍ BUDUCEJ ZMLUVY
202015
0.00 NATUR - PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
31.12.2015 Darovacia zmluva č. 21/2015
212015
133.00 Klub Slovenských turistov v Porúbke
01311 Lietavská Lúčka
detail
23.12.2015 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu (č.19/2015)
192015
0.00 Mesto Žilina
MsÚ Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
detail
08.12.2015 Darovacia zmluva č.18/2015
182015
133.00 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Porúbke
Porúbka, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
04.12.2015 Zmluva o dielo č.16/2015
162015
25.00 Agro-dvor Michal Mikušík
M.Chmeliara č.25 013 11 Lietavská Lúčka
detail
04.12.2015 Zmluva o dielo č.07/2015
172015
11,047.92 GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 72, 010 01 Žiliuna
detail
08.10.2015 Zmluva o dielo číslo: ZoD č. 02/2015
152015
19,600.73 KAMIMAX, spol. s r. o.
Šuja 23, 015 01 Šuja
detail
25.09.2015 Dodatok č.1 k Zmluve o prípojení k Informačnému systému Dátového centrá obcí a miest číslo ZLP-2014-0436/OPIS
1201501
0.00 Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
14.09.2015 Zmluva o poskytovaní služieb
142015
0.00 EuroPro Slovensko, n.o.
Na kopci 652/3, 010 01 Žilina
detail
02.09.2015 DOHODA číslo 63/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
132015
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
14.08.2015 Zmluva o združenej dodávke plynu
122015
0.00 Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
06.08.2015 Nájomná zmluva č. 30204/NZ-1/2015/Porúbka/0130/Axioma
112015
337.92 Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
detail
15.07.2015 Zmluva č. 0523/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
102015
132,000.00 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
detail
09.07.2015 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacih roľníkov
92015
0.00 Sociálna poisťovňa
A. Bernoláka 53, 010 01 Žilina
detail
03.07.2015 Zmluva o dielo č.03072015 podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka
82015
3,000.00 Ing. arch. Pavol Mikoláš ARCHPRO
Rosina 563, 013 22 Rosina
detail
25.06.2015 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb uzatvorenej dňa 09.09.2014
72015
400.00 Ing. Jozefína Smolková - EkoKONT
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail
11.05.2015 Zmluva o bežnom účte
62015
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
15.04.2015 Zmluva č.16/2014 o poskytnutí dotácie
162014
250.00 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera
Smreková 39, 010 07 Žilina
detail
13.04.2015 Darovacia zmluva č. 12/2014
122014
133.00 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Porúbke
Porúbka, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
30.03.2015 Dohoda č.18/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z.
52015
6,477.60 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
27.02.2015 Rámcová zmluva uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka
22015
0.00 Garomi, s. r. o.
Lietava 297, 013 18 Lietava
detail
27.02.2015 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu Višňové
32015
0.00 SOcÚ Višňové
Hviezdoslavova 690/6,010 01 Žilina
detail
27.02.2015 Dodatok č.2 k zmluve o nájme plôch pre účely reklám zo dňa19.06.2002 uzatvorená podľa § 663 a nás. Obč. zák. 509/91 Zb.
42015
0.00 GRYF reklamné štúdio, s. r. o.
Pažite 56, 010 09 Žilina 9
detail
22.01.2015 Zmluva č. 15/2014 o poskytnutí dotácie
152014
1,000.00 Základná škola v Lietavskej Lúčke
Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
12.01.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
12015
0.00 Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
11.11.2014 Darovacia zmluva č. 13/2014
132014
133.00 Klub slovenských turistov v Porúbke
Porúbka
detail
11.11.2014 Darovacia zmluva č. 14/2014
142014
133.00 Rímskokatolícky farský úrad
Filiálka Porúbka
detail
04.11.2014 Zmluva o dielo č.11/2014
112014
25.00 Agro-dvor Michal Mikušík
M. Chmneliara 25, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
20.10.2014 Zmluva o dielo č. ZoD-10/2014
102014
9,671.75 Beltom, s. r.o.
Škultétyho 8, 010 01 Žilina
detail
09.09.2014 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
92014
400.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburgská 9/29, 010 08 Žilina
detail
26.06.2014 Rámcová dohoda č. 01/2014 o zbere, preprave a likvidácií komunálneho odpadu
82014
0.00 T+ T a. s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
16.04.2014 Zmluva č. 7/2014 o poskytnutí dotácie
72014
1,050.00 Základná škola v Lietavskej Lúčke
Skalka 34
detail
14.04.2014 Zmluva č. 6/2014 o poskytnutí dotácie
62014
300.00 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera
Smreková 39,010 07 Žilina
detail
29.01.2014 Darovacia zmluva č. 4/2014
42014
133.00 Rímskokatolícky farský úrad
Filiálka Porúbka
detail
29.01.2014 Darovacia zmluva č. 5/2014
52014
133.00 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Porúbke
Porúbka, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
29.01.2014 Darovacia zmluva č. 3/2014
32014
133.00 Klub Slovenských turistov v Porúbke
Porúbka, 013 11 Lietavská Lúčka
detail
27.01.2014 Poistka č 511070790
22014
353.43 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
detail
07.01.2014 Zmluva o pskytovaní služby VO
12014
3,800.00 Stredoslovenska energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
19.12.2013 Zmluva o poskytovaní služieb
152013
900.00 AVB Consulting, s. r. o.
Lhenická 43/33, 96233 Budča
detail
19.12.2013 Zmluva o dielo č.16/2013
162013
0.00 Agro-dvor Michal Mikušík
M. Chmeliara 25,01311 Lietavská Lúčka
detail
13.12.2013 Licenčná zmluva č. U1814/2013
132013
80.00 MADE spol. s r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
detail
13.12.2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
142013
0.00 MADE spol. s r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
detail
18.11.2013 Zmluva o poskytovaní služieb
122013
729.00 Pavol Kapralčík
Udiča 134, 018 01 Udiča
detail
11.11.2013 DOHODA číslo 119/§51/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
112013
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
23.09.2013 Kúpna zmluva č. 19744/V
102013
1,950.00 AUTOALLES group s. r. o.
Vajnorská 12131/108, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
detail
11.09.2013 Zmluva o dielo č.8/2013
82013
4,065.00 Roman Gašpierik
Lietava 310, 013 18 Lietava
detail
11.09.2013 Kúpna zmluva
92013
11.00 Albín Latko
Novomeského 2, 036 01 Martin
detail
22.07.2013 Zmluva č. 13/ZA/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
72013
3,000.00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Obvodný úrad Žilina
Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
detail
12.07.2013 Zmluva o nájme hnuteľného majetku
62013
300.00 UNTVERSALplus, s. r. o.
A. Kmeťa 11
detail
05.06.2013 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
4207225234
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
27.03.2013 Kúpno - predajná zmluva
42013
150.00 František Demeter
Hurbanova 380/8, Liptovský Mikuláš
detail
27.03.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie
32013
1,100.00 Základná škola v Lietavskej Lúčke
Skalka 34, 01311 Lietavská Lúčka
detail
08.03.2013 Dohoda o bezplatnom používaní obecného parkoviska pre účely pohostinstva
12013
0.00 Miroslav Chobot
Babkov č.95, 013 11 Babkov
detail
12.02.2013 Darovacia zmluva č.16/2012
162012
133.00 Klub Slovenských turistov v Porúbke
Porúbka, 01311 Lietavská Lúčka
detail
12.02.2013 Darovacia zmluva č.17/2012
172012
133.00 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Porúbke
Porúbka, 01311 Lietavská Lúčka
detail
19.12.2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
182012
450.00 Ing. Jozef Majchrák
Zelená 428/4, 010 03 Žilina
detail
« späť 1 2 ďalej »